تاريخ : شنبه ۱۳٩۱/۸/٦ | ٧:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا مرادی

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دوهزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است . Philosophy and classical Greek and Roman civilization, the intellectual and social foundation of Western civilization makes up over two thousand years, and always classical philosophy physical body and mental vision of civilization is evident in West. معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه تاریخ مغرب زمین مطرح بوده است . Architecture West also not exempt from this classic architecture consistently raised in all of Western history has been.

کلاسیک که در پی بیش از ... 


 

قبل از پرداخت شماره خودرا جهت ارسال ثبت کنید (09187168838مهندس مرادی)

قیمت : 5000تومان پرداخت اینترنتی خانه معمار

بانک تجارت ( دارنده حساب پویا مرادی )

شماره حساب :8725557273

شماره کارت :6273533050168099

 

 

 

 لینک باکس