تاريخ : جمعه ۱۳٩۱/٢/۱٥ | ٩:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پویا مرادی

تصاویری ز پردیس سینمایی پارک ملت از معمار خوبمون آقای رضا دانشمیر 


از پردیس سینمایی پارک ملت از معمار خوبمون آقای رضا دانشمیر 
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image001.jpg
بازدید:	1
اندازه:	51.3 کیلوبایت
شناسه:	23541
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image002.jpg
بازدید:	1
اندازه:	29.6 کیلوبایت
شناسه:	23542
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image003.jpg
بازدید:	1
اندازه:	53.9 کیلوبایت
شناسه:	23543
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image004.jpg
بازدید:	1
اندازه:	31.6 کیلوبایت
شناسه:	23544
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image005.jpg
بازدید:	1
اندازه:	34.6 کیلوبایت
شناسه:	23545
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image006.jpg
بازدید:	1
اندازه:	43.4 کیلوبایت
شناسه:	23546
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image007.jpg
بازدید:	1
اندازه:	51.2 کیلوبایت
شناسه:	23547
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image008.jpg
بازدید:	1
اندازه:	41.8 کیلوبایت
شناسه:	23548
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image009.jpg
بازدید:	1
اندازه:	39.4 کیلوبایت
شناسه:	23549
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image010.jpg
بازدید:	1
اندازه:	46.6 کیلوبایت
شناسه:	23551
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image011.jpg
بازدید:	1
اندازه:	19.9 کیلوبایت
شناسه:	23552
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image012.jpg
بازدید:	2
اندازه:	25.1 کیلوبایت
شناسه:	23560
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image013.jpg
بازدید:	1
اندازه:	30.1 کیلوبایت
شناسه:	23553
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image014.jpg
بازدید:	1
اندازه:	23.4 کیلوبایت
شناسه:	23554
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image015.jpg
بازدید:	1
اندازه:	25.2 کیلوبایت
شناسه:	23555
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image016.jpg
بازدید:	1
اندازه:	24.2 کیلوبایت
شناسه:	23556
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image017.jpg
بازدید:	1
اندازه:	24.8 کیلوبایت
شناسه:	23557
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image018.jpg
بازدید:	1
اندازه:	24.9 کیلوبایت
شناسه:	23558
جهت مشاهده تصویر واقعی کلیک کنید

نام:	clip_image019.jpg
بازدید:	2
اندازه:	54.7 کیلوبایت
شناسه:	23559لینک باکس